Avís Legal

Política de Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el RESPONSABLE LEGAL DE LA WEB li informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes, no sent cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web passadis.com

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

– Correu electrònic: restaurant@passadis.com
– Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Gastronomía del Passadís 1979 S.L.U.: C / Pla de Palau, 2 (08003 – Barcelona)

Nota legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable legal del web: Gastronomía del Passadís 1979 S.L.U.
Domicili de Contacte: C / Pla de Palau, 2 (08003 – Barcelona)
Correu electrònic de contacte: restaurant@passadis.com
Tlf. De Contacte: +34 933.101.021 / +34 639.88.90.37
Dades Fiscals: C.I.F. B56376239

Aquesta web utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per aquesta pàgina web de el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web.

  1. Reservat el dret de modificar, sense previ avís, la informació continguda en la nostra pàgina web, així com la seva configuració i presentació.
  2. Ens comprometem a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Com a conseqüència del que disposa aquest apartat, ens comprometem a corregir-ho tan aviat com tinguem coneixement d’aquests errors.
  3. Ens comprometem a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als nostres clients sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.
  4. No ens fem responsables de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
  5. No serem responsables dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el nostre control; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.
  6. No som responsables de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en la pàgina web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de la nostra.
  7. No ens responsabilitzem dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
  8. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web.